Veliko toplote za malo denarja

Veliko toplote za malo denarja

Prehod na obnovljive vire energije, kot pomemben vir ogrevanja je v polnem zagonu. Toplotne črpalke zrak-voda predstavljajo idealno rešitev ogrevanja. Energetsko varčni in okolju prijazni ogrevalni sistemi Mitsubishi Electric delujejo po principu tehnologije toplotnih črpalk zrak-voda, ki s pomočjo koriščenja majhnega deleža primarne električne energije zajemajo velik del toplote iz okoliškega zraka.

"Toplotne črpalke MITSUBISHI ELECTRIC serije Ecodan in Zubadan ponujajo energetsko najučinkovitejši način zagotavljanja primernega bivalnega okolja. Omogočajo namreč ogrevanje z uporabo obnovljivih virov toplote v naši okolici. Toplotna črpalka zrak-voda lahko tako pridobi toploto iz zraka in jo nato prenese v hišo, kjer jo dvigne na potrebno raven, da segreje ogrevalno vodo za objekt in sanitarno vodo."

Datum

22 September 2016

Kategorije

Digitalni letak