Kako zdravo ogrevate svoj dom in koliko privarčujete ?

Kako zdravo ogrevate svoj dom in koliko privarčujete ?

Pri ogrevanju z naravnimi agregati nastaja cela vrsta škodljivih snovi ... Škodljiva ni le količina prašnih delcev, temveč tudi njihova sestava. Manjši kot so, globlje prodrejo v pljuča in telo.

Peter Otorepec je na novinarski konferenci (vir: Ministrstvo za okolje, 12.10.2016) še posebej izpostavil, da pri kurjenju fosilnih goriv nastajajo delci dušikovih oksidov in različne rakotvorne snovi, njihova količina je odvisna od kvalitete naprave in na primer ali je les dovolj sušen.

Prehod na obnovljive ter okolju in zdravju prijazne vire energije, kot pomemben vir ogrevanja je ravno zato v polnem zagonu. Talne klimatske naprave MITSUBISHI ELECTRIC ponujajo energetsko najučinkovitejši način zagotavljanja primernega bivalnega okolja. Omogočajo namreč ogrevanje z uporabo obnovljivih virov toplote v naši neposredni okolici.

Datum

13 November 2016

Kategorije

Digitalni letak