Moj zrak, moja odgovornost!

Moj zrak, moja odgovornost!

Pri nakupu toplotne črpalke zrak-voda MITSUBISHI ELECTRIC vam Eko sklad nudi nepovratne finančne spodbude, ki so namenjene povečanju rabi obnovljivih virov energije, večji energijski učinkovitosti ter zmanjšanju prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10. S tem omogočamo izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Višina nepovratne finančne spodbude pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema, znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe (do največ 1.000 EUR). Če bo nova toplotna črpalka za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe zamenjala staro kurilno napravo, je vlagatelj upravičen do spodbude do 40% priznanih stroškov naložbe (do največ 2.500 EUR).

Nakup toplotne črpalke zrak-voda je subvencioniran s strani EKO SKLADA, ki spodbuja vgradnjo ekoloških in varčnih ogrevalnih sistemov. Učinkovito in trajnostno pomaga reševati dve nevarnosti za ZDRAVJE – ne povzroča odvajanja trdih delcev PM10 v ozračje in ne povzroča nastajanja ogljikovega monoksida v prostorih.

Datum

25 Oktober 2017

Kategorije

Predstavitvena stran